ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Μηχανές καφέ

Αποσκληρυντές

 Φίλτρα βελτιστοποίησης
ποιότητας νερού

Μύλοι άλεσης καφέ

 Αυτόματες Μηχανές
Στιγμιαίων ροφημάτων

Παγομηχανές

Πλυντήρια

Κρύα ροφήματα

Συσκευές μπαρ

Σοκολατιέρες

Καθαριστικά

Αξεσουάρ